išgenėti

išgenėti
išgenė́ti vksm. Labai̇̃ naudi̇̀nga išgenė́ti ir senų̃ vai̇̃smedžių vainikùs.

.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • išgenėti — išgenėti, ìšgeni ( ėja), ėjo tr. genėjimu praretinti: Iš to miškelio išgenėjom visus didžiuosius medžius Ilg. Lapus išgenėjau karts po karto iki aštuonių kurpių į aukštį S.Dauk. Nusikirsim ievužę, išgenėsim šakužes, išskaldysim lentužes KlvD127 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgenėti — apgenėti, àpgeni ( ėja), ėjo tr. apipjaustyti šakas, lapus; išpjauti dalį šakų, lapų: Ir pakirto uoselį, apgenėjo šakeles Srj. Šakas apgenėk J. Apgenėk pamidorų šakas PnmR. Ąžuolas juodė[ja] apgenėtas – daugiau juodymės įgauna Šts. | prk.: Tau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsiausti — 1 apsiaũsti, apsiaũčia (àpsiaučia), àpsiautė NdŽ; L 1. tr. H159, R, Sut, K, Š, Rtr apdengti, apsupti, apgaubti (skara, drabužiu); užvilkti (ant kito drabužio): Apsiaũsk mergelę skepetu, kad nesušaltų Skdv. Agurkų rasodą vakare reikės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgenėti — atgenėti, àtgeni ( ėja), ėjo tr. Š nupjauti dalį šakų nuo medžio. genėti; apgenėti; atgenėti; išgenėti; nugenėti; pagenėti; prigenėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgenėjimas — sm. (1) → išgenėti: Medžių išgenėjimas gal ir žiemą nusiduoti prš. genėjimas; apgenėjimas; išgenėjimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kuplotas — kuplotas, a adj. (1) tankiomis šakomis, kuplus: Kieme auga beržas kuplotas Šts. Jei karūna arba kuokštas [ašoklių] tur būti kuplotas, vidurines šakeles reik išgenėti S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugenėti — nugenėti, nùgeni (nùgenia, ėja), ėjo tr. nukirsti, nupjauti šakas: Pavasarį sodininkai daug šakų nuo medžių nugenėja rš. Rudenį nùgenia apatines šakas Slm. Pasikirsiu klevelį, nugenėsiu šakeles StnD5. Ar neturi peilaičio – nugenėk man tą šitai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagenėti — pagenėti, pàgeni ( ėja), ėjo tr. šiek tiek nugenėti: Pačių medžių nekerta, bet jų šakas pagenėja S.Dauk. O kam pakirtai šile pušelę, kam pagenėjai trake berželį? DvD343. Seselė įsėjo, nuravėjo, broleliai šakeles pagenėjo JV406. Aš tą sodą kirsiu …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prigenėti — prigenėti, prìgeni ( ėja), ėjo tr. genėjimu ko nors pasigaminti, daug genėti: Šakų krūvas prigenėjo Up. genėti; apgenėti; atgenėti; išgenėti; nugenėti; pagenėti; prigenėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prilenkti — prileñkti, ia, prìlenkė tr. 1. SD303, K priartinti lenkiant žemyn: Prilenk prilenk žalią liepelę lig žemei LTR(Tvr). Tik vienas senis, senatvės prilenktas prie pat žemės, keikė malūnininką P.Cvir. Berželiai dar prilenkamys, gal išgenėti Šts.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”